U bent nu hier: Home - NIEUWE AUTORITEIT EN GEWELDLOOS VERZET
StapWijzer

Regelmatig worden autoriteitsfiguren zoals ouders, leerkrachten, opvoeders,... geconfronteerd met gedrag van kinderen en jongeren waar je geen vat lijkt op te hebben. Opvoedingsmethodes die vroeger wel nog werkten, lijken nu te falen. Vaak sta je dan als gezagsfiguur met je rug tegen de muur en voel je je machteloos, zeker wanneer het kind of jongere niet wil meewerken en de aangeboden hulp of therapie geweigerd wordt.

De aanpak die gehanteerd wordt vanuit Nieuwe Autoriteit is een compleet andere manier om met gezag om te gaan. Er wordt vertrokken vanuit de ouder, de leerkracht, de opvoeder zelf waardoor de medewerking van het kind of jongere niet nodig is. Vanuit Nieuwe Autoriteit wordt niet gefocust op het (soms) lastige en destructieve gedrag van kinderen en jongeren, maar wel op het eigen gedrag van ouders, leerkrachten, opvoeders... en hoe die door samenwerking met andere gezagsfiguren krachtig kunnen optreden tegen het ongewenste gedrag.

Handelen als ouder, leerkracht of opvoeder vanuit Nieuwe Autoriteit zorgt voor minder conflicten, minder escalaties, minder risico op geweld en destructief gedrag door gebruik te maken van andere manieren om grenzen te stellen en je gezag als autoriteitsfiguur op te nemen.

Het concept Nieuwe Autoriteit zet heel sterk in op een warme relatie (of het herstellen ervan) tussen gezagsfiguren, kinderen en jongeren en leert gezagsfiguren 'waakzaam zorg' op te nemen. Vanuit die waakzame zorg kunnen problemen voorkomen worden maar kan er ook krachtig opgetreden worden wanneer de communicatie met het kind of jongere vast gelopen is en medewerking geweigerd wordt.

Neem gerust contact op voor meer informatie over deze manier van handelen of wanneer je je afvraagt of deze aanpak geschikt voor je is binnen jouw situatie.