Opvoedingsondersteuning vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

✺ ✺ ✺

Gezinnen

Bij StapWijzer kan je als ouders terecht voor opvoedingsondersteuning- en begeleiding wanneer het thuis moeilijk gaat of wanneer je je zorgen maakt over je kind. Er wordt uitsluitend gewerkt met de ouders of andere gezagsfiguren waardoor de medewerking van het kind of jongere niet nodig is. Een eerste intakegesprek kan doorgaan bij jullie thuis of in onze praktijk te Tielt of Izegem (groepspraktijk Cadans). 

Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag concreet gemaakt en onderzoeken we welke benadering passend is voor jullie hulpvraag. Tijdens de gezinscoaching wordt er de eerste weken op regelmatige basis afgesproken bij jullie thuis of in de praktijk. Tijdens crisismomenten kan er steeds opgebeld worden. 

Vanuit het concept Nieuwe Autoriteit worden uitéénlopende problematieken aangepakt zoals gezagsproblemen, geweld van kind/jongere gericht tegen anderen of zichzelf, verslavingsproblemen, schoolweigering, zelfmoorddreiging, angststoornissen, dwingend gedrag,... Telkens worden uitsluitend de gezagsfiguren begeleid en indien het kind of jongere hulp wil aanvaarden, wordt samengewerkt met collega's.

 

Teams

Ook teams in scholen, kinderopvanginitiatieven of andere residentiële voorzieningen kunnen gecoacht worden bij het implementeren van het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet binnen hun voorziening. Tijdens een afstemmingsgesprek wordt op maat een training samengesteld. Indien gewenst kan samengewerkt worden met internationale trainers van het New Authority Center o.l.v. Idan Amiel of van de NVR-school o.l.v. Haim Omer uit Israël.